Nồi chè đường kính 2 m ở TP.HCM

news-image

Nồi chè khổng lồ với đường kính 2 m, chứa gần 4.000 viên xuất hiện tại Hương Cảng 香港 - Hồng Kông Đỉnh Phẩm

Nồi chè khổng lồ với đường kính 2 m, chứa gần 4.000 viên xuất hiện tại Hương Cảng 香港 - Hồng Kông Đỉnh Phẩm . Mỗi phần chè sẽ trích 10.000 đồng vào quỹ trẻ em sau dịp Trung Thu.

Chia sẻ
Chat